תנאים ואחריות

אני מסכימ/ה לתנאים

אתר נתיבים תיירות ונופש הינו אתר אינטרנט המספק מידע לשירותי ומוצרי תיירות.. האתר משמש כמקשר ומתווך בלבד בין הנוסע לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, חבילות מיוחדות וכד’. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירות למיניהם. חברת “נתיבים תיירות ונופש” אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי השירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.
הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר מהשירותים המוצעים באתר” מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה. משתמש רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, ומעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי חוקי ובתוקף.יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים לכל המוצרים המוצעים באתר מכל סוג שהוא..

מדיניות מחירים

בכל מקרה המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים המופיעים בחברה.
המחירים הרשומים באתר יכולים להשתנות, גם אם לא עודכנו באתר, במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המופיעים באתר לבין המחירים במשרדי החברה,בין אם זה בגלל שינוי מחירים ובין אם זה בגלל טעות בהקלדה, המחיר במשרדי החברה הוא הקובע.

שינויים וביטולים

שינויים וביטולים הזמנת חופשות הקיץ בחו"ל של "נתיבים": חבילות נופש מבית נתיבים המבוססות על טיסות סדירות דמי הביטול מיום ביצוע ההזמנה עד 30 יום לפני תאריך היציאה הינו 200 יורו, מ30 יום לפני היציאה עד  יום לפני היציאה 14 דמי הביטול הינם 50% מעלות החבילה, החל מ14 יום עלות הביטול הינה 100%. בחבילות המבוססות על טיסות שכר, עלות הביטול מרגע ביצוע ההזמנה ועד 30 יום לפני היציאה  הינה 500 יורו לאדם, החל מ30 יום ועד 14 יום לפי היציאה, עלות הביטול הינה 50% מעלות החבילה + עלות הטיסה, החל מ14 יום עלות הביטול הינה 100%.

במקרה של ביטול הזמנת נופש לחו”ל יחולו דמי ביטול/ שינוי מלאים מרגע ביצוע ההזמנה, למעט מקרים בהם יוחלט אחרת על ידי ספקי השרות השונים. בכל מקרה, ייגבו דמי טיפול בסך 50$ לנוסע. על כל מוצר חלה חובת דמי ביטול גם אם לא צויין במפורש.

ביטול/שינוי ייעשה באמצעות קבלת הודעת ביטול בכתב במשרדנו. תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדנו. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבת או חג, ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו. על כל תשלום בגין הזמנת טיול ו/או נופש או טיסת שכר תחול זכות החילוט והקיזוז של המארגן והוא יהיה רשאי לחלט ולקזז את דמי הביטול מכל סכום אותו קיבל מאת המזמין/הנוסע. במידה והסכום אותו קיבל המארגן המזמין/הנוסע נמוך מסך עלות דמי הביטול, חובה על המזמין/הנוסע לשלם למארגן את ההפרש.

מידע ותמונות באתר

האתר כולל מידע מחברת “נתיבים תיירות ונופש” וכן מידע מטעם צדדים שלישיים עליהם אין ל”נתיבים תיירות ונופש” פיקוח או שליטה. “נתיבים תיירות ונופש” אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, הטעייה, חוסר או טעות הכלולים במידע זה. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי “נתיבים תיירות ונופש” על ידי צדדים שלישיים.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום

בתיירות פנים – ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בשלושה תשלומים שיקליים ללא ריבית. בתיירות יוצאת – ניתן לבצע את התשלום בחיוב אחד שיקלי או בשניים, עד שלושה תשלומים צמודי דולר בהתאם לשער מכירה והמחאות ביום חיוב חשבון הבנק על ידי חברת האשראי. “נתיבים תיירות ונופש” אינה מחוייבת לכבד עסקה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי לעסקה.

טיסות

הטיסות מבוצעות באחריות בלעדית של חברות התעופה. האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי דין, על המוביל התעופתי. המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת. מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים ניתנים על ידי המוביל, כולל נחיתות ביניים בלתי מתוכננות. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת כרטיס הטיסה ובעת אשרור הטיסה חזרה. הטיסות המוצעות על ידי “נתיבים תיירות ונופש” מוצעות ומתקבלות בתנאי מפורש שהפרטים המוזכרים בהם ניתנים לשינויים על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר. והיה ויגרם לנוסע הפסד לינה או כל הוצאה אחרת לא תישא ” נתיבים תיירות ונופש ” בהוצאות שיגרמו לנוסע. טיסות שכר מבוצעות בכפוף לתקנות טיסות שכר. כל הטיסות כפופות לתנאים המפורטים על גב כרטיס הטיסה.

מטען וכבודה – הכרטיס שברשות הנוסע מאפשר לשאת כבודה בתא המטען של המטוס עד גובה של 20 ק”ג וכבודת יד עד גובה של 5 ק”ג. מטען עודף יחויב על פי הסכום אשר ייקבע על ידי חברת התעופה. ייתכנו מקרים בהם לא תהיה כלל אפשרות לשאת מטען עודף ככל שייקבע על ידי חברת התעופה.נהלי ביטחון חדשים בשדות התעופה באירופה בנושא נשיאת הנוזלים בתיקי יד הנוסע רשאי לקחת איתו רק כמות קטנה של נוזלים בתיק היד.כל נוזל חייב להיות במיכל נפרד המכיל לא יותר מ100 מילימטר.על המיכל להיות עשוי מפלסטיק שקוף,בעל מנגנון סגירה ופתיחה.בסך הכול מותרת כמות מקסימלית של ליטר אחד של נוזלים לכל נוסע. הנוזלים הם: מים ונוזלים מכל סוג שהוא,תכולה של מכלים לחיצים,כולל קצף גילוח/דאודורנטים. משחות מכל סוג שהן..תינוק – תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה ולנשיאת כבודה. לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק.

ארוחות – “נתיבים תיירות ונופש” אינה יכולה להבטיח אוכל מסוג מסוים בטיסות לנוסע. ” נתיבים תיירות ונופש תעביר את בקשות הלקוח השונות למוביל ואלו יהיו באחריותו בלבד. הנחיות לנוסע – הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון נתיבים תיירות ונופש ” לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא.
שדות תעופה – לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה ובחלקם מספר טרמינלים. בדקו מאיזה שדה תעופה וטרמינל יוצאת הטיסה. הגעה לטיסה – זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שעתיים וחצי לפני הטיסה. לאור בדיקות הביטחון הרבות הקיימות בעולם, ומלץ להקפיד על הגעה מוקדמת..

מידע חשוב

כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים:
דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.
אשרות כניסה – באחריות הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ.
אישור יציאה מהארץ – חותמת אישור יציאה מצה”ל חייבת להופיע בדרכון לגברים עד גיל 46 ולנשים שאינן פטורות עד גיל 37.
תרופות וחיסונים – עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם.
פוליסת ביטוח רפואי ומטען – מומלץ מאוד להצטייד. פרטים בנושא בחברת נתיבים תיירות ונופש.
בעלי תעודות מעבר – בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריות הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר.

בתי מלון

” נתיבים תיירות ונופש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את בית המלון גם לאחר צאת הנוסע לחו”ל ובלבד שיהיה ברמת תיירות דומה לבית המלון שהוזמן. החדרים במלונות הינם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. אין באפשרות המארגן להבטיח חדר מסוג מיוחד כלשהו או מיקום מסוים בתוך המלון. במספר בתי מלון באתרי נופש שונים מחולק המלון למבנה מרכזי ולמבנים נוספים מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים והמארגן לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. במקרה של הזמנת חדר ליותר מ – 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או כורסה נפתחת בשביל האורחים הנוספים.בחדר הזוגי.. חדר ליחיד הוא עלול להיות קטן מחדר לזוג.. דרוג בתי המלון הינו בהתאם בהתאם למידע הנמסר מבתי המלון קבלת חדרים הינה בשעה 15:00 ועזיבתם בשעה 11:00, מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת חברת נתיבים תיירות ונופש כל הפרטים המפורסמים בפרסומי המארגן באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין המארגן נושא בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.חצי פנסיון – הינו אירוח של ארוחת בוקר וארוחה נוספת.רישום יתר על ידי בתי המלון או הסוכן המקומי – במקרה של העברת הנוסע למלון חלופי עקב רישום יתר במלון המקורי אשר הוזמן עבורו, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון להעביר את הלקוח למלון חלופי והאחריות לכך כולל העברה למלון אחר, חלה על המלון והסוכן המקומי. במידה ורמת המלון המוחלף תהייה נמוכה יותר מהמלון המוזמן, יזוכה הנוסע בהפרש העלות הנובע בין שני בתי המלון לפי מחירון נתיבים תיירות ונופש ובזאת בלבד. בריכות השחייה – מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בתקופת החורף, עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו”ב. הרחצה בבריכות השחייה והשימוש במתקני המלון הינם בכפוף להוראות בתי המלון ובאחריות הנוסע בלבד. חישוב ימי הנופש במספר ימי החופש המפורסמים יכללו אף ימי הטיסות.

ביטול טיול

נתיבים תיירות ונופש תהא רשאית לבטל כל טיסה או שהות במלון מכל סיבה שאינה תלויה בה או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את הביצוע על פי שיקול דעתה. נתיבים תיירות ונופש תודיע לנוסע על הביטול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שייוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול. נתיבים תיירות ונופש תשיב ללקוח את מלוא הסכום ששולם עבור המוצר שבוטל.

תביעות

נתיבים תיירות ונופש פועלת ליצור את הקשר בין הלקוח לספק המוצר ואיננה אחראית כלשהו לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל, אי לכך לא תחול על נתיבים תיירות ונופש כל אחריות משפטית בגין כל מחדל או מעשה של ספק המוצרים או חברות התעופה. כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות הולמות במשרדי החברה בתוך 14 יום מיום החזרה לארץ. מוסכם על כל הצדדים כי הסמכות היחידה לכל דיון בוררות משפטית הינה בית המשפט בפתח תקווה בלבד.

ביטוח ונזקים

נתיבים תיירות ונופש ממליצה ללקוחותיה לרכוש פוליסת ביטוח במשרדיה, על הנוסע למסור את המצב הבריאותי לאשורו ע”מ שתוכל נתיבים תיירות ונופש להנפיק עבורו את הפוליסה המתאימה, אין נתיבים תיירות ונופש, אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע מכל סוג שהוא, כמו”כ אין נתיבים תיירות ונופש לכל נזק של כבודה, או לכל עלות שתווצר בגלל אחד מהנ”ל, כמו”כ מובהר שלא יהיו החזרים כלשהם עם קוצרה הנסיעה/החופשה/ הטיול, אנו מציעים לרכוש את הפוליסת ביטוח מה מבטח עצמו הלקוח מנזקים מסוגים שונים.